Bispemøtet er eier av og sekretariat for kompetansekartet.
Epost: bispemotet@kirken.no
Telefon: 23 08 13 90
Velkommen til Kompetansekart over prester i Den norske kirke og teologiske kandidater.
Kompetansekartet vil være et redskap:
for den enkelte prest eller teolog til å se, anvende, videreutvikle og synliggjøre sine kunnskaper, erfaringer og ferdigheter
for allmennheten til å se og anvende presters og teologers kompetanse til foredrag, veiledning o l
for Bispemøtet, Kirkerådet, Kirkeavdelingen i KUD, bispedømmerådene, den enkelte biskop og prost, til å se, anvende og stimulere til videreutvikling av presters og teologers kompetanse

Les mer om kompetansekartet